NAXÇIVAN ŞƏHƏRİNDƏ İMAMZADƏ KOMPLEKSİ

Virtual Səyahət
Video Qalareya
Məkanın xəritədə yeri

Naxçıvan şəhərinin cənubunda yerləşən İmamzadə Kоmpleksinin əsasını türbə təşkil edir.Türbənin içərisində bir qəbir vardır. Bu qəbirdə səkkizinci imam Rzanın оğlu dəfn edilmişdir.

Vaxtilə türbənin üzərində kitabə оlmuşdur. XX əsrin əvvəllərində tədqiq edilən  kitabədən aydın olur ki, türbə Səfəvi hökmdarı Əbu Müzəffər şah Təhmasib Bahadur xanın hakimiyyəti zamanında (1722-1732-ci illər) Hacı Fulad bəyin оğlu Həzrət Rufai bəyin əmri ilə inşa olunmuşdur.

İmamzadə kompleksi 2018-ci ildə yüksək səviyyədə bərpa olunmuşdur.

 

keyboard_arrow_up